Panden

Contact

Het Nobelhuis

glas in lood ramen molenstraat

Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving, opgericht in 1974, is een particuliere organisatie die ten doel heeft de instandhouding van monumentaal erfgoed in Den Haag en haar omgeving. De stichting tracht dit doel te realiseren door het verwerven, restaureren en duurzaam exploiteren van monumentale panden. De stichting heeft de aanzet gegeven tot de oprichting van de naamloze vennootschap Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en het Haags Monumenten Platform. De stichting heeft donateurs en geniet de status van Culturele ANBI-instelling. Bij de viering van lustra kent de stichting een prijs, het “Gouden Sleutelstuk”,  toe aan een persoon of instelling, die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het behoud van het monumentaal erfgoed. Aan deze prijs is een geldbedrag verbonden.

Word donateur

De stichting kent donateurs, die de stichting een warm hart toedragen en het werk van de stichting ondersteunen met een financiële bijdrage.

De stichting geeft voor haar donateurs en andere belangstellenden jaarlijks een nieuwsbrief uit,
waarin wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen in het achterliggende jaar.

U kunt zich via de secretaris aanmelden
als donateur van de stichting.

Adresgegevens

Stichting Monumentenfonds Den Haag en omgeving

Nobelstraat 1-E
2513 BC ' s-Gravenhage
Nederland
T: + 31 (0) 70 36 15 757
E: info@monumentenfondsdenhaag.nl

Handelsregister nummer: 41149304

RSIN-nummer 4167612

Te huur

Momenteel is er geen huuraanbod.