Panden

Contact

Het Nobelhuis

Bijdrage

Mede dankzij giften, erfenissen en legaten blijft het mogelijk kostbaar Haags erfgoed te behouden.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als U Uw bijdrage zou willen overmaken naar IBAN-nummer NL82ABNA0891220631 ten name van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving onder vermelding van "donatie ....(s.v.p. vermelding van het jaar waarop uw donatie betrekking heeft)".