Panden

Contact

Het Nobelhuis

- Paviljoensgracht 72 / 74

 

Paviljoensgracht 72 / 74 - Den Haag

In het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maakte het onbeschermde dorp Die Haghe moeilijke tijden door. Veel bewoners trokken weg en het dorp bood op een gegeven moment zo'n desolate aanblik, dat werd overwogen de vestiging van de Staten van Holland te verplaatsen naar Delft. Zover kwam het echter niet. In 1578 besloten de Staten van Holland voortaan weer op het Binnenhof bijeen te komen. In 1585 kwam Prins Maurits daar wonen. Den Haag werd definitief het bestuurscentrum van de Republiek, toen de Staten-Generaal in 1588 besloten zich daar permanent te vestigen. Vanaf dat moment bloeide Den Haag weer op. In Maurits' tijd werd mede op zijn initiatief een ruime grachtengordel aangelegd en binnen die gordel ontwikkelden zich op de nog onbebouwde terreinen allerlei bouwactiviteiten.

Datum: In bezit sinds 1976 | Meer informatie

Eerste pagina   Vorige pagina   van 1   Volgende pagina   Laatste pagina