Panden

Contact

Het Nobelhuis

Fiscale aspecten

Een donatie aan het Monumentenfonds is voor u fiscaal aftrekbaar met inachtneming van de daarvoor geldende regels van de Belastingdienst. Aangezien het Monumentenfonds de status van “Culturele ANBI” heeft, kunt u uw gift met een multiplier van 25% verhogen tot een extra giftenaftrek van maximaal EUR. 1.250,00. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-organisaties kunnen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer U uw donatie giet in de vorm van een periodieke gift ( bij onderhandse akte en voor een periode van minimaal vijf jaar) is deze onbeperkt fiscaal aftrekbaar. Ook is het mogelijk om het Monumentenfonds op te nemen in uw testament door het toekennen van een legaat of een benoeming tot (mede-) erfgenaam. Het monumentenfonds is als ANBI-gerangschikte instelling geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor meer informatie over schenken en nalaten aan het Monumentenfonds kunt u contact opnemen met de secretaris.