Panden

Contact

Het Nobelhuis

Bestuur

Het bestuur van de stichting is samengesteld als volgt:

Ir. L. (Laurens) Vis

Functie: voorzitter
Geboortedatum: 16 mei 1949
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Architectuur en restauratie, TU Delft

Laurens Vis maakt sinds 1992 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Sinds 1992 vervulde hij de functie van secretaris. Laurens is per 1 januari 2021 voorzitter van het Monumentenfonds. Hij is tevens sinds 2001 directeur van Vis Restauratie Architecten te ’s-Gravenhage

Nevenfuncties:


Mr. A. (Aad) de Winter

Functie: penningmeester
Geboortedatum: 16 januari 1953
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Ondernemingsrecht

Aad de Winter maakt sinds 2010 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds in de functie van penningmeester.

Nevenfuncties o.a.:


Drs. M.C. (Maarten) Schenk

Functie: secretaris
Geboortedatum: 26 mei 1970
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Geschiedenis

Maarten Schenk maakt sinds 2020 deel uit van het bestuur in de functie van secretaris. Maarten is sinds 2018 Manager Afdeling Juridische Zaken bij de gemeente Den Haag, Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum.

Nevenfuncties o.a.:

Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand gemeente Den Haag, trouwambtenaar.

Penningmeester De Frans Mortelmans Stichting.

 

R. (Robert) Stroeve

Functie: Bestuurslid
Geboortedatum: 17 april 1974
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Post HBO Bedrijfskunde, Hoge School Rotterdam

Robert Stroeve maakt sinds 2015 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Sinds 2003 is hij eigenaar en oprichter van SQM. SQM is gespecialiseerd in de aan- en verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed.

Nevenfuncties:

B. (Bernard) Uyttendaele, MSc.

Functie: Bestuurslid
Geboortedatum: 26 december 1963
Nationaliteit: Belgische
Opleiding: Master of Science in Industrial Administration

Bernard Uyttendaele maakt sinds 2021 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Bernard is sinds 2018 directeur/rentmeester van Stichting Boschuysen  en Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s-Gravenhage

Nevenfuncties:

 
Drs. F.R. (Rik) Bauer
 
Functie: Bestuurslid
Geboortedatum: 29 augustus 1966
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Juridische bestuurswetenschappen
 
Rik Bauer maakt sinds 2023 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Hij werkt bij het Rijksvastgoedbedrijf, momenteel als Strategisch Adviseur, onder meer voor de inzet van het Rijksvastgoed voor maatschappelijke doelen. Voorheen was hij lid (en voorzitter) van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.